Foreningen SeniorStaben blev stiftet i foråret 2012.

SeniorStabens medlemmer tilbyder at gå ud til eleverne på folkeskolerne og fortælle historier. Rigtige historier fra det levede liv.
     Vores formål er at arbejde aktivt for en brobygning mellem seniorer og skoleelever. Vi tror, at et væsentligt element i denne brobygning er at berette om begivenheder fra "gamle dage". Vi inddrager de unge i deres historiske baggrund - en baggrund, som på mange områder er fundamentet for vores fremtid.

Folkeskoler tilbydes således at anvende SeniorStabens medlemmers erfaring, viden og engagement som en integreret del af undervisningen.

Vores deltagelse med historiefortællinger og erhvervsorientering tilbydes som frivillig arbejdskraft, d.v.s. at vi stiller vores tid gratis til rådighed.

Du kan læse mere om baggrunden for etableringen af foreningen her.

 

Sommerfugleeffekten
En lille indsats kan få stor betydning.
     Effekten kaldes for sommerfugleeffekten, og den formuleres oftest som: ”Når en sommerfugl basker med vingerne i Brasilien, så kan der opstå en tornado i Texas."      Tanken bygger på, at vejrsystemer er så uforudsigelige, at turbulensen fra en sommerfugls vingeslag kan blive forstærket op gennem systemet og være en medvirkende årsag til en væsentlig vejrændring et andet sted.

Derfor har vi medtaget en sommerfugl i vores logo.
     Ikke for at skabe en tornado nogen steder, men fordi vi tror på, at en lille indsats fra engagerede seniorer kan få stor betydning som brobygger mellem generationerne – med de mange værdier, dette vil have i vores samfund og samvær.